ESPY

je sociálny startup, vyvíjajúci aplikáciu (aktuálne nedostupná pre Android) pre tablety a smartfóny, ktorá slúži na diagnostiku a následnú pomoc pri poruchách učenia.

Naším cieľom je sústrediť sa na poruchy ako je dysortografia a dyslexia, obzvlášť na ich kľúčové nedostatky,  poskytovaním profesionálej pomoci s použitím tabletu alebo smarfónu. Ukladanie na cloud a rozhranie webových prehladačov pre špeciálnych pedagógov, školy a iné špeciálno-vzdelávacie inštitúcie poskytuje úplný prehľad o štatistikách, administráciu a vzdialenú pomoc pre deti. Automatizácia niektorých cvičení a úspora času špeciálnych pedagógov by umožnila poskytnutie profesionálnej pomoci väčšiemu počtu detí s poruchami učenia – to by znamenalo efektívnejší a väčší dopad na túto skupinu žiakov.

Jednoduchšia a neplatená „Home“ verzia by pomohla rodičom detí s poruchami učenia podporiť ich a pomôcť aj bez hlbšej znalosti problematiky. Úspešné prvé mesiace a roky vzdelávania určujú budúce úspechy každého dieťaťa a táto aplikácia by im pomohla prekonať problémy, ktoré sa dajú pomocou opakovaného trénovania jednoducho odstrániť.

Rozvoj našej myšlienky a pomoc vo vzdelávaní znevýhodnených skupín podporila spoločnosť O2 cez svoju nadáciu v rámci výzvy z roku 2018. Ďakujeme!

Ak máte nejaké otázky, alebo chcete vedieť viac, napíšte nám, alebo sa zastavte u nás na kávu a preberieme podrobnosti.